ਦਿਆਲਤਾ

ਉੱਤਮਤਾ

ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ

ਵੈਸਟਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਭਵਿੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ।

Introductory Video

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

No posts published in this language yet
Stay tuned...

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ                  ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ         ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ

  

ਸਕੂਲ ਟੈਲੀਫੋਨ          ਸਕੂਲ ਈਮੇਲ              ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ  

          

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ               ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟੇ              ਸਵੇਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ          ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ                    

 

ਫੇਸਬੁੱਕ                 FindMySchool              
 

ਪੀਟਰ ਜੀਨਸ

ਸੂ ਯੰਗ

ਡੇਕਸਟਰ ਸਿਰੀਵਰਧਨੇ

03 9546 8964        westall.ps@education.vic.gov.au

17 ਫੇਅਰਬੈਂਕ ਰੋਡ,

ਕਲੇਟਨ ਸਾਊਥ VIC 3169

8:45am - 3:45pm

ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ

11:00am - 11:30am

1:30 pm - 2:30 pm


@westallps

FindMySchool

Westall Primary School is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.